Bab Ibtida’ (Mubtada’ dan Khabar)

الابْتِدَاءُ

Bab Ibtida’

DASAR-DASAR KALIMAT SUSUNAN JUMLAH ISMIYAH

 • Mubtada’ dan Khabar

مُبْتَـدَأ زَيْدٌ وَعَـــاذِرٌ خَبَـــــرْ ¤ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ

Adalah Mubtada’ yaitu lafadz زيد ,  dan lafazh عاذر adalah Khabar, apabila kamu mengucapkan kalimat: زيد عاذر من اعتذر. “Zaid adalah penerima alasan bagi orang yang mengemukakan alasan”

 • Mubtada’ dan Fa’il

وَأَوَّلٌ مُبْـــتَدَأ وَالْثَّـــــانِي ¤ فَاعِلٌ اغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ

Kalimah yang pertama adalah Mubtada’, dan kalimah yang kedua adalah Fa’il yang mencukupi (tanpa Khabar), didalam contoh kalimat: أ سار ذان “apakah yang berjalan malam, keduanya ini?” (أ = Huruf Istifham, سار = Isim Sifat sebagai Mubtada’, ذان = sebagai Fa’il yg menempati posisi Khabar)

وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَامٍ النَّفْيُ وَقَدْ ¤ يَجُوْزُ نَحْوُ فَائِزٌ أولُو الرَّشَدْ

Dan kiaskanlah! (untuk contoh lain serupa أ سار ذان = yakni, Mubtada’ dari Isim sifat (isim fa’il/isim maf’ul/isim musyabbah) yang diawali Istifham/kata tanya ( أ – هَلْ – كَيْفَ – مَنْ – مَا ) dan Fa’ilnya bisa isim Zhahir atau isim Dhamir). Juga seperti Istifham yaitu Nafi ( semua nafi yang pantas masuk pada isim ( مَا – لاَ – إِنْ – غَيْرُ – لَيْسَ ) dan terkadang boleh (tanpa awalan Istifham atau Nafi tapi jarang) seperti contoh lafazh: فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ “Yang beruntung mereka yg mendapat petunjuk”

وَالْثَّانِ مُبْتَدَا وَذَا الْـوَصْفُ خَــبَرْ ¤ إِنْ فِي سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقاً اسْتَقَرْ

Kalimah yg kedua adalah mubtada’ (menjadi Mubtada’ muakhkhar). Dan Isim Sifatnya ini (kalimah yg pertama) adalah Khabar (menjadi Khabar Muqaddam), apabila pada selain bentuk mufradnya ia menetapi kecocokan (yakni, sama-sama berbentuk Mutsanna atau jama’ misal: أ ساران ذان).

I’RAB MUBTADA’ DAN KHABAR

وَرَفَعُـــوا مُبْتَدَأ بالابْــتَدِا¤ كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ باْلمُبْتَدَأ

Mereka (orang arab) me-rofa’kan Mubtada’ karena sebab Ibtida’ (‘Amil secara Ma’nawi, yakni menjadikan isim sebagai Pokok/Subjek kalimat, dikedepankan sebagai sandaran bagi kalimah lain sekalipun secara Lafzhi ada di belakang (mubtada’ muakhkhar)). Demikian juga rofa’-nya Khobar disebabkan oleh Mubtada’.

KHABAR DAN BENTUK-BENTUKNYA

 • Pengertian Khabar

وَالْخَبَرُ الْجُزْء الْمُتِمُّ الْفَائِدَهْ ¤ كَاللَّه بَرُّ وَالأَيَـادِي شَـاهِدَهْ

Pengertian Khabar adalah juz/bagian penyempurna faidah, yang seperti kalimat: اللهُ بَرٌّ وَالأَيَادِي شَاهِدَةٌ “Allah adalah maha pemberi kabajikan. Dan kejadian-kejadian besar adalah sebagai saksi”.

 • Khabar Jumlah

وَمُفْــرَدَاً يَأتِي وَيَأتِـي جُــمْلَهْ ¤ حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيْقَتْ لَهْ

Khabar ada yang datang berbentuk Mufrad (Khabar Mufrad, tidak terdiri dari susunan kata). Dan ada yang datang berbentuk Jumlah (Khabar Jumlah, tersusun dari beberapa kata) yg mencakup ada makna mubtada’(ada Robit/pengikat antara Mubtada’ dan Khabar jumlahnya), dimana Jumlah tsb telah terhubung (sebagai khobar) bagi Mubtada’nya.

وَإِنْ تَكُـنْ إيَّـاهُ مَعْنَى اكْتَـــفَى ¤ بِهَا كَنُطْقِي اللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى

Dan apabilah Jumlah tsb sudah berupa makna mubtada’, maka menjadi cukuplah Khabar dengannya (tanpa Robit) seperti contoh : نُطْقِى اللهُ حَسْبِي وَكَفَى “adapun ucapanku: “Allah memadai dan cukup bagiku””

 • Khabar Mufrad

وَالْمُفْــرَدُ الْجَــامِدُ فَارِغٌ وَإِنْ ¤ يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيْرٍ مُسْتَكِنّ

Adapun khabar mufrad yang terbuat dari isim jamid (isim yang tidak bisa ditashrif ishtilahi) adalah kosong (dari dhamir) dan apabila terdiri dari isim yang di-musytaq-kan (isim musytaq hasil pecahan dari tashrif istilahi) maka ia mengandung dhamir yang tersembunyi (ada dhamir mustatir kembali kepada mubtada’/sebagai robit).

وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقَـاً حَيْثُ تَلاَ ¤ مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلاَ

Dan sungguh Bariz-kanlah! (gunakan Dhamir Bariz, bukan Mustatir) pada khabar mufrad musytaq tsb secara mutlak (baik Dhamirnya jelas tanpa kemiripan, apalagi tidak), ini sekiranya khabar tsb mengiringi mubtada’ yang mana makna khabar tidak dihasilkan untuk mubtada’ (khabar bukan makna mubtada’).

 • Khabar dari Zharaf dan Jar-Majrur

وَأَخْبَرُوَا بِظَرْفٍ أوْ بِحَرْفِ جَرّ ¤ نَاوِيْنَ مَعْنَى كَائِنٍ أَوِ اسْتَقَــرْ

Mereka (ahli Nuhat dan orang Arab) menggunakan Khabar dengan Zharaf atau Jar-Majrur, dengan niatan menyimpan makna كَائِنٍ atau اسْتَقَرْ.

وَلاَ يَكُوْنُ اسْـمُ زَمَانٍ خَبَرَا ¤ عَنْ جُثَّةٍ وَإِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرَا

Tidak boleh ada Isim Zaman (Zharaf Zaman) dibuat Khabar untuk Mubtada’ dari Isim dzat. Dan apabila terdapat faidah, maka sungguh jadikan ia Khabar…!.

SYARAT KEBOLEHAN MUBTADA’ DARI ISIM NAKIRAH

وَلاَ يَجُوْزُ الابْتِدَا بِالْنَّكِرَهْ ¤ مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهْ

Tidak boleh menggunakan mubtada’ dengan isim Nakirah selama itu tidak ada faidah, (yakni, boleh dengan persyaratan ada faidah) seperti contoh: عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَةُ “adalah disisi Zaid pakaian Namirah (jenis pakaian bergaris-garis yg biasa dipakai oleh orang A’rab Badwi)” (khabarnya terdiri dari zharaf atau jar-majrur yg dikedepankan dari mubtada’nya).

وَهَلْ فَتَىً فِيْكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا ¤ وَرَجُــلٌ مِنَ الْكِـرَامِ عِنْدَنَا

(dan disyaratkan juga: ) seperti contoh هَلْ فَتَىً فِيكُم “adakah seorang pemuda diantara kalian?” (diawali dengan Istifham/kata tanya), dan contoh: مَا خِلٌّ لَنَا “tidak ada teman yang menemani kami” (diawali dengan Nafi), dan contoh: رَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ عِنْدَنَا “seorang lelaki yg mulia ada disisi kami” (disifati)

وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْر خَيْرٌ وَعَمَلْ ¤ بِرَ يَزِيْنُ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَـلْ

dan contoh: رَغْبَةٌ فِي الخَيْرِ خَيْرٌ “gemar dalam kebaikan adalah baik” (mengamal), dan contoh: عَمَلُ بِرٍّ يَزِينُ “berbuat kebajikan menghiasi (hidupnya)” (mudhaf). Dan dikiaskan saja! contoh lain yang belum disebut.

PERIHAL KEBOLEHAN MENDAHULUKAN KHABAR DARI MUBTADA’

وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُؤخَّرَا¤ وَجَـوَّزُوَا الْتَّقْــدِيْمَ إِذْ لاَ ضَــرَرَا

Asal penyebutan Khabar tentunya harus di-akhirkan (setelah penyebutan mubtada’), dan mereka (orang arab/ahli nahwu)  memperbolehkan mendahulukan khabar bilamana tidak ada kemudharatan (aman dari ketidakjelasan antara khabar dan mubtada’nya).

PELARANGAN MENDAHULUKAN KHABAR DARI MUBTADA’NYA

 • Sama Nakirah atau Ma’rifat

فَامْنَعْهُ حِيْنَ يَسْتَوِى الْجُزْءآنِ ¤ عُرْفَــــاً وَنُكْـــرَاً عَــادِمَيْ بَيَـــانِ

Maka cegahlah mendahulukan Khabar…!  ketika  kedua juz (khabar & mubtada’) serupa ma’rifah-nya atau nakirah-nya, dalam situasi keduanya tidak ada kejelasan. (karena dalam hal ini, pendengar atau pembaca tetap menganggap khabarlah yang dibelakang)

 • Khabar dari kalimah Fi’il atau Khabar yg di-mahshur

كَذَا إذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا ¤ أَوْ قُــصِدَ اسْتِعَمَــالُهُ مُنْحَصِرَا

Demikian juga dilarang khabar didahulukan, bilamana ia berupa kalimah Fi’il sebagai khabarnya (karena akan merubah susunan kalimat menjadi jumlah Fi’liyah/fi’il dan fa’il). Atau dilarang juga (menjadikan Khabar muqaddam) yaitu penggunaan khabar dengan maksud dimahshur/dipatoki (dengan اِنَّمَا atau اِلاَّ).(karena fungsi me-mahshur-kan khabar adalah untuk meng-akhirkannya).

 • Khabar bagi Mubtada’ yg ber-Lam Ibtida’ atau Mubtada’ dari Isim Shadar Kalam

أَوْ كَانَ مُسْنَدَاً لِذِي لاَمِ ابْتِدَا ¤ أَوْ لاَزِم الْصَّدْرِ كَمَنْ لِي مُنْجِدَا

Atau dilarang juga (khabar didahukukan) yaitu menjadikan Khabar disandarkan pada Mubtada’ yg mempunyai lam ibtida’ (karena kedudukan Lam Ibtida’ adalah sebagai Shadar Kalam/permulaan kalimat). Atau disandarkan kepada mubtada’ yang semestinya berada di awal kalimat seperti contoh: مَنْ لِي مُنْجِدَا “siapakah sang penolong untuk ku?” (mubtada’ dari isim istifham).

KHABAR WAJIB DIDAHULUKAN DARI MUBTADA’NYA (KHABAR MUQADDAM & MUBTADA’ MUAKHKHAR)

وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَطَرْ ¤ مُلتـــزَمٌ فِيـــــهِ تَقَــــدُّمُ الخَـــبَرْ

Contoh seperti عِنْدِي دِرْهَمٌ “aku punya dirham” (yakni, khabarnya terdiri dari Zharaf dan Mubtada’nya terdiri dari isim Nakirah) dan لِي وَطَرْ  “aku ada keperluan” (yakni, khabarnya terdiri dari Jar-majrur dan Mubtada’nya terdiri dari isim Nakirah) adalah diwajibkan pada contoh ini mendahulukan Khabar.

كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ ¤ مِمَّــا بِهِ عَنْهُ مُبِينــاً يُخْــبَرُ

Seperti itu juga wajib mendahulukan khabar, bilamana ada Dhamir yang tertuju kepada Khabar, tepatnya dhamir yang ada pada Mubtada’ yang  dikhabari oleh Khobanya, sebagai penjelasan baginya (contoh: فِي الدَّارِ صَاحِبُهَا  “penghuni rumah ada di dalam rumah”)

كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْديرا ¤ كَـأَيْــنَ مَـنْ عَـلِمْــتَهُ نَصِــيرَا

Demikian juga wajib khabar didahulukan dari mubtada’, bilamana khabar tsb sepantasnya ditashdirkan/dijadikan pembuka kalimat. Seperti contoh: أَيْــنَ مَـنْ عَـلِمْــتَهُ نَصِــيرَا “dimanakah ia yang kamu yakini sebagai penolong?” (khabarnya terdiri dari Isim Istifham).

وَخَبَرَ الْمَحْصُورِ قَدِّمْ أبَدَا ¤ كَمَالَنَـــا إلاَّ اتِّبَـــاعُ أحْمَــدَا

Dahulukanlah…! Selamanya terhadap Khabar yang dimahshur (dengan انما atau الا ) contoh: مَالَنَا إلاَّ اتِّبَاعُ أحْمَدَا  “tidaklah kami mengikuti kecuali ikut kepada Ahmad”

PERIHAL KEBOLEHAN MEMBUANG KHABAR ATAU MUBTADA

 • contoh boleh membuang Khabar

وَحَذفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا ¤ تَقُوْلُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا

Membuang suatu yang sudah dimaklumi adalah boleh,  sebagaimana kamu menjawab: زَيْدٌ “Zaid” setelah pertanyaan: مَنْ عِنْدَكُمَا “Siapakah yg bersama kalian?

 • contoh boleh membuang mubtada’

وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلْ دَنِفْ ¤ فَــزَيْدٌ اسْتُغْــنِيَ عَـنْهُ إِذْ عُـرِفْ

juga didalam jawaban pertanyaan contoh: كَيْفَ زَيْدٌ “Bagaimana Zaid?”, jawab saja! دَنِفْ “Sakit“. maka dicukupkan tanpa perkataan zaid, karena sudah diketahui.

KHABAR YANG WAJIB DIBUANG

وَبَعْدَ لَوْلاَ غَالِبَاً حَذْفُ الْخَبَرْ ¤ حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِيْنٍ ذَا اسْتَقَرْ

Lazimnya setelah lafazh LAULAA, membuang khabar adalah wajib (contohnya: لولا زيدٌ لأتيتُكَ “andaikata tidak ada Zaid, sungguh aku telah mendatangimu“). Juga didalam penggunaan Mubtada’ nash sumpah, demikian ini (hukum wajib membuang khabar) tetap berlaku (contohnya: لَعَمْرُكَ لأفْعَلَنَّ “demi hidupmu… sungguh akan kukerjakan“).

وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُوْمَ مَعْ ¤ كَمِثْلِ كُلُّ صَــانِعٍ وَمَــا صَنَــعْ

juga (tetap berlaku wajib membuang khabar) yaitu setelah Wawu yang menentukan mafhum makna Ma’a “beserta“.  sebagaimana contoh: كُلُّ صَــانِعٍ وَمَــا صَنَــعْ “Setiap yang berbuat beserta perbuatannya”.

وَقَبْلَ حَالٍ لاَ يَكُوْنُ خَبَرَا ¤ عَنِ الَّذِي خَـبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا

juga (tetap berlaku wajib membuang khabar) yaitu sebelum haal yang tidak bisa menjadi khobar (tapi sebagai sadda masaddal-khobar/menempati kedudukan khobar) dari mubtada’ yang khobarnya benar-benar disamarkan

كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيْئاً وَأَتَـمّ ¤ تَبْيِيني الْحَــقَّ مَنُـوْطَاً بِالْحِـكَمْ

Seperti contoh : “Dhorbiyal ‘Abda Masii-an” = pukulanku pada hamba bilamana ia berbuat tidak baik (yakni, mubtada’ dari isim masdar dan sesudahnya ada haal menempati kedudukan khobar) dan contoh “Atammu Tabyiiniy al-haqqa manuuthon bil-hikam” = paling finalnya penjelasanku bilamana sudah manut/sesuai dengan hukum.

KEBOLEHAN MENJADIKAN BANYAK KHOBAR DENGAN SATU MUBTADA

وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَا ¤ عَنْ وَاحِدٍ كَهُـمْ سَرَاةٌ شُعَـرَا

Mereka (ulama nuhat/orang arab) menggunakan khabar dengan dua khobar atau lebih dari satu mubtada’, contoh “Hum Saraatun Syu’aroo-un” =  mereka adalah orang-orang luhur para penyair.

 1. 14 Oktober 2010 pukul 10:02

  cepat diterjemahkan sob..kami siap menyimak

  • 4 November 2010 pukul 04:57

   alhamdulillah permintaan anda dikabulkan oleh Allah….. selamat menyimak semoga terjemah seadanya ini bisa diambil manfaatnya dan dapat sebagai perantara barokah ALfiyah… amin

   • 17 Desember 2012 pukul 18:16

    amien..

   • lulut
    19 September 2015 pukul 14:48

    makasih, ngikut ngopi yaaa 🙂

  • jihad
   30 Mei 2012 pukul 19:47

   anda belajar dimana

 2. sucipto_40@yahoo.co.id
  24 November 2010 pukul 14:33

  kang izin copy …moga berkat amiiin

 3. jangan bingung
  26 Januari 2011 pukul 11:26

  ana mau tanya apa fungsi huruf ta’ pada fiil contoh سمع
  (mendengar) menjadi اسْتَمَعَ

  • Anonim
   2 Mei 2013 pukul 06:47

   .samai’a-yasma’u

   .istama’a-yastami’u
   mengapa jadi istami’, karna fiil mudhari.a berubah menjadi fiil amr [perintah] .

 4. Anonim
  13 Juli 2011 pukul 09:24

  apa yang di maksud dengan aadzir

 5. Anonim
  10 Agustus 2011 pukul 05:19

  numpang belajar bahasa arab sob.. dah lama gak bersentuhan dengan kaidah bahasa arab neh.. moga memo saya kembali lagi.. syukron jaziilan..

 6. 26 Oktober 2011 pukul 00:48

  mumpung ketemu belaajr online bhs arab. Saya punya pertanyaan yg belum terjwab hingga kini. Di QS. At Taghabun:9 dan QS.AlMunafiqun:11 ada kalimat yang terjemahan bebasnya sama. yaitu Wallahu bimaa ta’maluuna khabiir dengan wallahu khabiirun bimaa ta’malun. Ada yg pernah menjelaskan ada kaitannya dengan sastra antara mendahulukan khabar atau keterangan. Mohon jawabannya, supaya pikiran saya bisa tenang. Jazakallah.

 7. Anonim
  27 Oktober 2011 pukul 19:38

  asslmkm,,, bleh di copy ya, saya untuk tugas bahasa arab, juga untuk lebih mudah saya belajar nya, syukron. ^_^

 8. chu
  5 November 2011 pukul 12:14

  Assalamualailum..Ust..Izin share nih, saya sebarin alamat web y buat temen2 saya…thanks

 9. manshur asyazili
  20 November 2011 pukul 00:18

  assalamu’alaikum wr.wb.

  sebelum;ya saya mohon memperkenalkan’diri ‘ nama saya ahmad manshur asyazili…

  saya mau berta’ya tentag masalah keterangan dari bab kalam’ maaf karna saya orag awam jadi saya tidak megerti tentag kalam ….

  apakah kalam menurut bahasa dam istilah ……

  • edi ramandan
   11 Juli 2012 pukul 14:13

   kamal adah sesuatu yg udh di lafadhkan / dan kalam adalah sesuatu yg udh di lafadh kan udah berfaedah missal .kita bilang M .tapi akan menjadi jelas ketika di sambungkan /dirangkaikan .contoh .M akan jadi jlas artinya ketika di rangkaiakn dg i/u /kata yg lain y..istilah nya sesuatu yg udah di ucapkan dan dah udah memberikan faedah /kejelasan .itulah kalam .( m+akan = makan )

 10. 20 November 2011 pukul 16:50

  assalamu’alaiku wr. wb……..bang ibnu toha yang aku hormati alhamdulillah aku udah punya kitabnya hanya trejemah bahasa jowo..cetakan menara kudus…masalhnya penjelasan pada kitab tersebut ada yg paham ada yang ga…..maka dari itu aku mencocokan dengan terjemah bahasa Indonesia lewat blog ini………..sekian dan makasih………..

 11. Arvika
  21 November 2011 pukul 20:27

  gimana sih, cara belajar bahasa Arab biar cepat hafal ?
  susah banget e..padahal bahasa asing di SHS tempat saya mencari ilmu memilih bahasa Arab.#syukron (:

 12. 23 November 2011 pukul 11:23

  mbak kereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen……..

  • evhi
   2 Oktober 2012 pukul 16:16

   menghafall kta kerja dn mufrdath

 13. erwin.hasna
  12 Desember 2011 pukul 11:05

  sgla puji bgi Alloh yg tlah mmbri knikmtan kpd kmi&mmbri ptnkjuk kpd kmi akn agma islam..terima kasih banyak ustd..bermanfaat sekli smga sehat selalu amin

 14. 29 Desember 2011 pukul 12:22

  terima kasih pencerahannya… tingaktkan terus.

  muftiramdlani.blogspot.com

 15. cecep
  10 Januari 2012 pukul 20:05

  Mohon izin belajar dan mendownloadnya..! Syukron jazakumulloh….

 16. 24 Januari 2012 pukul 14:00

  mo nanya alasn khobar di buang setelah laula

 17. 10 Maret 2012 pukul 22:03

  syukron ya ustadz!

 18. Anonim
  24 Mei 2012 pukul 02:22

  Apakah syarat bleh membuang mubtada..

 19. Anonim
  24 Mei 2012 pukul 15:58

  sik asik asik asik……,!!!

 20. Anonim
  9 Juli 2012 pukul 06:10

  contoh laamruka laafalanna. laamruka kan menjadi mubtada yg merupakan kosam, untuk menhetahui kalau itu kosam bagaimana?

 21. 19 Juli 2012 pukul 22:46

  saya ingin memperdalam ilmu alat

 22. 19 Juli 2012 pukul 22:48

  berikan contoh membuang fiil

  • Anonim
   26 Februari 2018 pukul 21:51

   Bolehbbukabdi bag isytigol

 23. evhi
  2 Oktober 2012 pukul 16:15

  allhmdllh ada nya penerjemaah nahwu shorof q dpt mengertii v sya jg msh sdikit um pham
  smga si pengarang kitab nieh mndptkn syafaat nya d hri kiamat nnty

 24. 5 Oktober 2012 pukul 23:07

  assalamu’alaikum ya akhi
  tolong bab mubtada diterangkan lebih detail lagi seperti bab-bab lainya

 25. achmad zannuwar
  15 Oktober 2012 pukul 07:58

  thks y,,, ne izin copast ni,,,

 26. maye zuhaeni
  1 Desember 2012 pukul 05:14

  matur nuwun sanget sampun maringi pirang pirang pangertosan saking bab langkung bab liyane wonten ilmu nahwu ugi shorof,,,

 27. 16 Januari 2013 pukul 18:12

  yayaya

 28. 6 April 2013 pukul 22:47

  Ngga nyangka ternyata para pengguna internet pada jag0 elmu nahwu nya. Dan bisa memberikan penjelasan melalu jejaring sosial.. Syukron atas penjelasan nya. Jazakalloh

 29. 25 April 2013 pukul 11:36

  Those who suffer from arthritis or chronic joint pain can use Turmeric simply because the Turmeric contains anti-inflammatory chemicals.
  Turmeric comes from the ginger family and is found in South Asia, particularly in
  India. Using turmeric for pain is one of the best ways to help manage pain.

 30. 28 April 2013 pukul 13:08

  One of the best things about being a Master Herbalist is
  in helping my family stay healthy. Then you add your shrimp to the skillet and
  cover remaining on low heat. The fabricating products manufactured today only affect a specific part of our body or they
  only address one specific type of health concern.

 31. 3 Mei 2013 pukul 07:44

  Magnificent web site. Lots of useful information here.
  I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!

 32. Anonim
  10 Mei 2013 pukul 19:45

  Tapi apa contoh

 33. 22 Mei 2013 pukul 15:45

  I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this weblog on regular basis to take updated from hottest information.

 34. 5 Juni 2013 pukul 11:59

  Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this web site; this web site carries remarkable and truly fine material designed for visitors.

 35. 8 Juni 2013 pukul 03:10

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 36. 13 Juni 2013 pukul 00:57

  Amazing! Its actually amazing article, I
  have got much clear idea concerning from this post.

 37. 18 Juni 2013 pukul 02:17

  Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 38. fazra
  2 Juli 2013 pukul 06:49

  ijin copy ya…terimakasih sangat membantu sekali untuk bljr b.arab

 39. Anonim
  9 Juli 2013 pukul 05:20

  Bagai caranya membedakan mana yang mubtada’ dan mana yang khabar

 40. 21 Juli 2013 pukul 00:10

  In fact, this makes you go into your garden a lot to see in order to complete your project.
  One of the best fat burning exercises in existence is called HIIT.
  The white tailed deer is native to the United States.

 41. 22 Juli 2013 pukul 09:23

  Hi, Neat post. There’s an issue along with your web site in web explorer, would test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a good component to people will omit your fantastic writing because of this problem.

 42. 25 Juli 2013 pukul 19:23

  Greetings I am so excited I found your blog page, I really found you by mistake,
  while I was searching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to
  read it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the
  superb jo.

 43. 27 Juli 2013 pukul 10:44

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on
  the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
  irked while people think about worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects ,
  people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 44. 18 Agustus 2013 pukul 14:18

  whoah this blog is magnificent i really like studying
  your posts. Stay up the great work! You understand, lots of
  persons are looking round for this info, you can aid them greatly.

 45. Anonim
  2 November 2013 pukul 19:43

  tolong donk, berikan contoh dari dhohir,dhomir,mufrod dan khoiru mufrod… dua contoh semua, beserta dari ayat dan surat…berapa

 46. Anonim
  7 Desember 2013 pukul 14:15

  alhamdulillah sudah hafal semua

 47. tsuna sya
  16 Desember 2013 pukul 13:32

  شكرا على هذه المعلومات
  ولكن يوجد السؤال مني..
  لماذا يجب علينا أن نخذف خبر عند مبتدأ بعد لو لا؟
  لماذا يجب علينا أن نخذف خبر عند المبتدأ في نص قسم ومبتدأ بعده حال سد مسد الخبر؟
  ما علة؟
  شكرا…..

 48. isti istikomah
  20 Desember 2013 pukul 21:57

  tank’s

 49. Anonim
  27 Maret 2014 pukul 12:24

  tolong bikin keterangan lengkapnya kang (syaranya), karena susah mahaminya

 50. fatur
  27 Maret 2014 pukul 12:25

  tolong jelasin secara rinci kang, susah mahaminya.

 51. achmad hammam
  7 April 2014 pukul 14:30

  izn copy

 52. Anonim
  10 April 2014 pukul 20:35

  Semoga saja atas izin Allah SWT , link ini dapat membantu study Arab saya
  Aamiin

 53. 17 Mei 2014 pukul 14:40

  Izin copy ya 🙂 Syukron katsiiraan 🙂

 54. Anonim
  3 Juli 2014 pukul 15:37

  smoga manfaat

 55. 8 Agustus 2014 pukul 04:23

  What i do not realize is in reality how you are now not really much more smartly-favored than you might be right now.
  You’re very intelligent. You already know therefore considerably in the case of this subject,
  produced me individually believe it from numerous various angles.
  Its like men and women don’t seem to be involved except it’s one thing
  to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding.
  Always handle it up!

 56. 17 Agustus 2014 pukul 01:53

  I go to see everyday some blogs and blogs to read articles or reviews, however this webpage
  offers quality based posts.

 57. 17 Agustus 2014 pukul 04:54

  Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and
  in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 58. 18 Agustus 2014 pukul 20:06

  Why users still use to read news papers when in this technological
  world the whole thing is accessible on net?

 59. 3 September 2014 pukul 08:57

  It’s actually very complicated in this full of activity life to listen news on TV, therefore I only use internet for that reason, and take the hottest news.

 60. 25 September 2014 pukul 05:38

  Magnificent weeb site. A lot of helpful information ɦere.
  I am sending it tо a few buddies ans also sharing іn delicious.
  Аnd of сourse, tɦank you for yօur sweat!

 61. 27 September 2014 pukul 00:42

  This piece of writing iѕ in fact a good one it assists new web viewers, who are wishing іn favor off blogging.

 62. 16 Oktober 2014 pukul 02:26

  Now I am going to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read further news.

 63. anissya rjuwita
  23 Oktober 2014 pukul 17:09

  permisi kira-kira contoh mubtada dan khobar apa aja ya??

  • مليحة
   18 Juli 2015 pukul 09:53

   Contoh mubtadak khobar: زيد قاعم

 64. mutia
  28 Oktober 2014 pukul 14:34

  ass
  mw tny gmn si cara mdhny membca kitab gundulan
  sukron

 65. Anonim
  22 Desember 2014 pukul 23:05

  tolong carikan referensi dong. tentang mubtada’ dan khabar

 66. 22 Desember 2014 pukul 23:06

  tolong carikan referensi dong. tentang mubtada’ dan khabar

 67. abdul haris
  22 Maret 2015 pukul 12:04

  Abdul haris kebon jeruk jakbar ok thank

 68. 22 Maret 2015 pukul 21:32

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ارجو الاجابة لهذه الاسئلة :
  *غيرّ في الجمل التالية ليصبح الخبر غير واجب التقديم !
  1. لمجالس العلم طلابها
  2. على المكتب قلم
  3. بين الصفوف فراغ
  4. إنما الخطيب عمر
  جزاكم الله خيرا على المساعدة

 69. Anonim
  25 Maret 2015 pukul 10:28

  kang izin copy semoga jadi inspiratif

 70. مليحة
  18 Juli 2015 pukul 09:49

  Q pngn bisa faham alfiah dg baik

 71. 14 Oktober 2015 pukul 14:43

  Bolehkah membuang hobar ketyka mubtadak jatuh setelah la

 72. Anonim
  15 Oktober 2015 pukul 08:36

  apa sih masut nya????

 73. 2 November 2015 pukul 08:28

  It’s very good

 74. Anonim
  23 November 2015 pukul 09:59

  bisakah khobar dr kalimah fiil?sedangkan devinisi khobar itu sendiri adalah kalimah isim yg dirofakan dsb ..

 75. 24 November 2015 pukul 07:02

  Always make sure that an SEO agency is open about their methodologies used – any secrecy could mean they are using “black hat” techniques. Let’s take a look at some important points that will help you distinguish amateur from experts. An SEO will also provide ongoing monitoring, rank reports and up to date recommendations.

 76. Rahmi ibrahim el baejuri
  13 Desember 2015 pukul 13:58

  Kok penjelasannya gak lengkap?mohon d perlengkap so’alx ana gak terlalu mengerti bab ini

 77. 26 Mei 2016 pukul 19:19

  Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying this info.

  • reja fandliy
   22 Maret 2017 pukul 21:05

   Penjelasan gak lengkap ,???
   Mubdata mahal iya …

 78. Anonim
  16 April 2017 pukul 17:04

  iincopy kang

 79. 24 Juni 2017 pukul 09:38

  Some genuinely superb information, Gladiolus I found this. “Never put off until tomorrow what you can do the day after tomorrow.” by Mark Twain.

 80. Anonim
  9 Januari 2018 pukul 23:32

  cocok nih buat ujian besok

 81. Syaifullah Fatah
  15 April 2018 pukul 17:39

  Afwan sbelumnya.
  Bisa tolong diberikan penjelasan/contoh2
  kapan Khabar Ma’rifah?
  krn yg kita tau Khabar itu Nakirah

 82. 10 Agustus 2018 pukul 21:04

  bermanfaat minn

 83. Agus
  22 Oktober 2018 pukul 07:33

  Kalo bisa dengan contoh2nya, biar lebih ngerti.

 84. Iyoel
  6 Maret 2019 pukul 08:48

  Mau tanya i’rob dari kalimat التوحيد هو علم kalimat ilmunnya jadi apa yaa

 85. 9 Maret 2019 pukul 20:55

  Tanya ust

 86. Anonim
  22 Maret 2019 pukul 09:30

  syukran katsiran ilmunya

 87. Saidatul fitriyah
  3 Mei 2019 pukul 14:16

  Boleh gx siih mubtada’ di nakiroh….

 88. KURTUBI YUSUF
  15 November 2020 pukul 05:16

  بارك الله في عمرك وعلو’ك امين يارب العالمين

 89. Anonim
  15 Agustus 2021 pukul 10:37

  Mau tanya jika mubtada’ berupa mudzakar yang athof ke muanats dan khobar berupa fiil mudhori’ maka fiilnya menggunakan huruf mudhoro’ah apa ya?

 90. setiyanto
  5 Maret 2022 pukul 13:34

  minta ijin copy , yaaa

 1. 11 Agustus 2014 pukul 19:04

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: