Fi’il Shahih dan Fi’il Mu’tal

Kata kerja dalam Bahasa Arab / kalimah fi’il, ada yang shahih dan ada yang mu’tal. Pengertian Fi’il Shahih adalah kalimah fi’il yang bentuk hururf-huruf aslinya, bebas dari huruf illah (و – ا – ي). Pengertian Fi’il Mu’tal adalah kalimah fi’il yang salah satu atau dua huruf asalnya teridiri dari huruf illah (و – ا – ي).

الصَّحِيْحُ وِالْمُعْتَلُّ

BAB SHAHIH DAN MU’TAL

 

1. Fi’il Shahih

Adalah kalimah fi’il yang bentuk hururf-huruf aslinya, bebas dari huruf illah (و – ا – ي).

Termasuk golongan Fi’il Shahih adalah:

1. Fi’il Bina’ Shahih/Salim (lihat Bina’ shahih di page Belajar I’lal – BINA’ SHAHIH)

2. Fi’il bina’ Mahmuz (tentang Bina’ Mahmuz di page Belajar I’lal – BINA’ MAHMUZ)

3. Fi’il bina’ Mudha’af (tentang Bina’ Mudha’af di page Belajar I’lal – BINA’ MUDHA’AF)

 

1. Fi’il Mu’tal

Adalah kalimah fi’il yang salah satu atau dua huruf asalnya teridiri dari huruf illah (و – ا – ي).

Termasuk golongan fi’il mu’tal adalah:

1. Fi’il Bina’ Mitsal  (tentang Bina’ Mitsal di page Belajar I’lal – BINA’ MITSAL)

2. Fi’il bina’ Ajwaf (tentang Bina’ Ajwaf di page Belajar I’lal – BINA’ AJWAF)

3. Fi’il bina’ Naqish (tentang Bina’ Naqish di page Belajar I’lal – BINA’ NAQIS)

4. Fi’il bina’ Lafif Mafruq (tentang Bina’ Lafif Mafruq di page Belajar I’lal – BINA’ LAFIF)

5. Fi’il bina’ Lafif Maqrun  (tentang Bina’ Lafif Maqrun di page Belajar I’lal – BINA’ LAFIF)

◊◊◊

Pengamalan Tashrif  Fi’il Shahih dan Fi’il Mu’tal.

Untuk Bina’ shahih atau Fi’il Salim, ia tidak mengalami perubahan dalam mengikuti standar wazannya (tashrif ishthilahi) pun ketika musnad/disandarkan kepada Isim Dhamir atau Isim Zhahir –tunggal/dual/jamak (tashrif  secara lughawi). Contoh untuk bina’ shahih نَصَرَ :

MUSNAD KEPADA FI’IL MUDHARI’ FI’IL MADHI
Orang ketiga male

يَنْصُرُ يَنْصُرانِ يَنْصُرونَ

نَصَرَ نَصَرَا نَصَرُوا

Orang ketiga female

تَنْصُرُ تَنْصُرَانِ يَنْصُرْنَ

نَصَرَتْ نصَرتَا نَصَرْنَ

Orang kedua male

تَنْصُرُ تَنْصُرَانِ تَنْصُرُوْنَ

نَصَرْتَ نَصَرْتُمَا نَصَرْتُمْ

Orang kedua female

تَنْصُرِيْنَ تَنْصُرَانِ تَنْصُرْنَ

نَصَرْتِ نَصَرْتُمَا نَصَرْتُنَّ

Orang pertama

أَنْصُرُ نَنْصُرُ

نَصَرْتُ نَصَرْنَا

Untuk tiap Fi’il selain Bina’ Shahih, diberlakukan juga seperti tashrif Bina’ Shahih didalam mengikuti wazannya  tanpa mengalami perubahan yg berarti, kecuali sebagai berikut:

1. Bina’ Mahmuz, jika pada awal kalimahnya terdapat dua hamzah beriringan, maka hamzah yang kedua diganti Huruf Mad yang sesuai dengan harkah hamzah yang pertama (lihat » Kaidah I’lal ke 11).

→ Pelainan bagi lafazh أَخَذَ – أَكَلَ – أَمَر yang harus membuang hamzah kedua-duanya pada bentuk Fi’il Amarnya menjadi خُذْ – كُلْ – مُرْ.

→ Juga lafazh رَأَىْ dibuang Hamzahnya ‘ain fi’ilnya pada bentuk fi’il mudhari’ dan fi’il amarnya, menjadi يُرَىْ – رَ .

→ Juga lafazh أََََرَىْ yg berwazan أَفْعَلَ dibuang Hamzah  ‘ain fi’ilnya pada semua bentuk tashrifannya, menjadi أَرَىْ – يُرَىْ – أَرَ.

2. Bina’ Mudha’af, harus mengalami proses Idgham yaitu memasukkan salah satu dari dua huruf yang sejenis pada salah satu yang lannya, contohمَدَّ – يَمُدُّ. ( lihat » Kaidah I’lal ke 10)

→  Jika huruf yang pertama berharkah dan yang kedua sukun, maka tidak boleh di-idgham bilamana sukunnya karena bersambung dengan dhamir rafa’ mutaharrik, contoh: مَدَدْتُ – يَمْدُدْن

→ Jika dijazemkan pada Fi’il Mudhari’nya atau jika dibentuk Fi’il Amar. maka boleh memilih dua pilihan; tetap di-idgham atau tanpa di-idgham. contoh: لم يَمُدّ – مُدّ atau لم يَمْدُد – اُمْدُد. Bilamana di-idghamkan maka boleh harkah terakhir diharkati Fathah karena ringan, atau diharkati Kasrah karena asal takhallush, atau diharkati Dhammah karena mengikuti harkah ‘Ain Fi’il-nya. maka untuk lafazh مدّ boleh tiga pemilihan karakah. dan untuk lafadz  عضّ boleh dua pemilihan harakah.

3. Bina’ Mitsal, dibuang Fa’ Fi’ilnya pada bentuk Fi’il Mudhari’ dan Fi’il Amar-nya bilamana ia Bina’ Mitsal Wawiy dan ‘Ain Fi’ilnya ber-harkah kasrah. contoh: يعد – يزن – عد – زن. (lihat » Kaidah I’lal ke 7).

→ Maka tidak boleh dibuang yg seperti contoh ينَعَ – يينَع

→ Pelainan atau Syadz untuk lafazh يدَع – يذَر – يسَع – يضَع – يطَأ – يقَع – يهَب.

4. Bina’ Ajwaf, dibuang ‘Ain Fi’ilnya, jika huruf terakhir disukunkan karena jazm atau dibentuk Fi’il Amar. contoh: لم يقم – لم يبع – لم يخف – قم – بع – خف. (lihat » Kaidah I’lal ke 9 )

→ Demikian juga dibuang Ain Fi’ilnya, bilamana bersambung dengan Dhomir Rofa’ Mutaharrik, contoh: قمت – بعنا – خفتم – يقمن – يبعن – خفن. dalam hal ini huruf pertamanya ada yang diharkati Dhammah ataupun Kasrah, untuk menunjukkan pada bentuk huruf yang dibuang wau atau ya’, seperti contoh قمت dan بعت. dan terkadang diharkati Kasrah untuk menunjukkan pada Harkahnya huruf yang dibuang, seperti kita lihat pada contoh  خفتم.

5. Bina’ Naqish, dibuang Lam Fi’ilnya bilamana bersambung dengan dhamir Wau Jama’ atau Ya’ muannats mukhatabah kemudian pada ‘ain fi’ilnya diharkati dengan harkah yang sesuai dengan huruf dhamir tsb seperti contoh رَضُوا – تَدْعِيْن kecuali jika Lam Fi’ilnya yang dibuang itu berupa Alif, maka ‘Ain fi’ilnya tetap lazim berharkah Fathah contoh: سعَوا – تخشَين. (proses lanjutan dari Kaidah I’lal ke 5 dan juga Kaidah I’lal ke 1)

→ Juga dibuang Lam Fi’ilnya bilamana ia berupa Alif (atau setelah proses Kaidah I’lal ke 1 ) dan bersambung dengan Ta’ ta’nits contoh: رَمَتْ – رَمَتَا. Tapi bilamana ia bersambung dengan selain dhamir Wau atau Ya’ (dari dhamir bariz muttashil), maka tidak boleh dibuang akan tetapi dikembalikan pada huruf asalnya (sebelum proses Kaidah I’lal ke 1) demikian ini untuk Fi’il tiga huruf contoh غَزَوْتُ – رَمَيْتُ – غَزَوَا – رَمَيَا. dan diganti Ya’ bilamana termasuk pada fi’il empat huruf, contoh: أَغْزَيْتُ – اِهْتَدَيَا – يُسْتَدْعَيْنَ.

6. Bina’ Lafif Mafruq, berlaku pengamalan seperti yang dialami Bina’ Mitsal dan Bina’ Naqish.

7. Bina’ Lafif Maqrun, berlaku pengamalan seperti yang dialami Bina’ Naqish saja.

 

 1. ciah
  3 Desember 2010 pukul 14:45

  makasih bgt y k` materi nya jadi bisa buat makalah …

  biz nyarinya susah bgt,, thx a lot…
  sukroh katsiron … :))

 2. dev
  28 April 2011 pukul 20:01

  makasih bget..
  sya bisa jadikan materi ini buat makalah sya.. thq ya.. ^_^

 3. Anonim
  25 Januari 2012 pukul 20:14

  mksh za ka’……. moga ilmu sy brtmbh dn brmnfaat….. amin

 4. Anonim
  28 Maret 2012 pukul 15:36

  syukron kasiron nya atas ilmu nya

 5. Anonim
  1 Mei 2012 pukul 12:03

  syukroon….
  sangat membantu dalam memnyelesaikan makalah q….

  • Anonim
   9 November 2020 pukul 11:05

   Bacot kau anjing

 6. 1 Mei 2012 pukul 12:06

  syukroon katsiroon……ab…….
  sanagt bermanfaat dalam menyelasikan tugas bahasa ar

 7. Anonim
  30 Mei 2012 pukul 21:16

  syukran jiddan

 8. Anonim
  12 November 2012 pukul 07:34

  syukroh katsir ya ukhti

 9. 11 Mei 2013 pukul 13:27

  Mudah-mudahan bermanfaat

 10. destya
  29 Juni 2013 pukul 16:10

  terimakasih banyak ustadz , sungguh bermanfaat:)

 11. Anonim
  13 Juli 2013 pukul 15:05

  Syukron katsir

 12. Annisa Rofifah
  2 Oktober 2013 pukul 21:12

  Kan ada contoh fi’il naqis اثي – يا ثي , itu kan ada huruf illah (اوي) di lamul fi’ilnya, terus kenapa pas di kalimat لم يأت, huruf illahnya jadi hilang? Mohon penjelasannya yaaa, Syukron

 13. Kartiko
  9 Oktober 2013 pukul 14:00

  Matur suwun kan9. . . .

 14. Anonim
  14 Oktober 2013 pukul 09:23

  terimakasih gan, materinya saya pke buat makalah……..

 15. Anonim
  4 Desember 2013 pukul 19:43

  Farah sy blm faham hrs byk blj lg

 16. 23 Desember 2013 pukul 18:33

  gogle

 17. 20 Maret 2014 pukul 00:24

  Jadilh orng yg slalu mengerti dan menyadari…..jdilah orng yg mengerti dri pda kamu menjadi orng yg pinter.

 18. 21 April 2014 pukul 14:56

  makasih materinya cocok untuk meng ingat” pelajaran yang telah lewat

 19. Anonim
  16 Oktober 2014 pukul 16:12

  Terima Kasih banyak atas ilmunya

 20. Anonim
  24 November 2014 pukul 13:39

  Siapa yang nulis ni…….
  Sekolah di mana???????

 21. Anonim
  21 Januari 2015 pukul 20:40

  Mas mohon maaf, tentang lafadz صلاةٌ
  apakah dia masdar dari صلَى yang sulasi mujarod ataukah masdar dari صَلَّى yang sulasi mazid
  terimakasih

 22. Anonim
  29 Januari 2015 pukul 15:06

  syukron 🙂

 23. agus r
  4 Maret 2015 pukul 06:52

  assalamu’alaikum, ustd, mohon izin copas yah ilmunya, syukron, wassalamu’alaikum

 24. 28 Mei 2015 pukul 05:46

  Syukron, sangat membantu,,, hehehe

 25. 7 September 2015 pukul 22:54

  kang ijin kopas ya ….
  tapi saya mau tanya refrensinya dari kitab apa dan pengarangnya

 26. 24 Desember 2015 pukul 10:32

  ass wr wb, mhn dibantuana sebagai pemula, buku panduan apa yg mudah di cerna untuk pelarajaran Bhs arab ini, syukron

 27. Anonim
  11 September 2016 pukul 06:55

  Assalamu’alaikum….pk Ustaz adakh kitab yg khusus membahas tentng fi’il amr mu’tal akhir? d kitab apa yg banyak contoh2 fi’il amr tersebut?

 28. Anonim
  14 Oktober 2016 pukul 18:40

  Kok. Bina mitsalnya isisnya bina naqis.. Gan.

 29. Anonim
  30 Oktober 2016 pukul 23:54

  mksih ustadz sudah bisa memenuhi ilmu kami..

 30. Anonim
  23 Desember 2016 pukul 18:03

  jazakumullah ustadz atas ilmu yg ustadz berikan.. barakallah hu fik

 31. Irsyad
  25 Maret 2017 pukul 10:26

  kalo aku tanya skrg, kayanya ga dijawab deh 😦

 32. Anonim
  17 Agustus 2017 pukul 14:03

  segat 6

 33. kang sulis
  6 Desember 2017 pukul 20:28

  makasi banget

 34. Anonim
  16 April 2018 pukul 23:20

  Izin share

 35. 11 Agustus 2018 pukul 19:35

  syukronn min, bermanfaat

 36. Anonim
  15 Oktober 2018 pukul 09:23

  kok gk ada contoh dri salimnya kk??

 37. arip s
  19 Desember 2018 pukul 11:20

  bagus kak

 38. 19 April 2019 pukul 19:28

  Artikelnya sangat membantu dan bermanfaat,,, masykur,,,

 39. Fathinah Al faqihah
  12 November 2019 pukul 07:02

  Apa yg dimaksud dengan Shohih akhir

 40. Anonim
  1 April 2020 pukul 11:17

  Fi’il min naahiyatil binaa…apa ya?

 41. Maulana
  15 Juli 2020 pukul 19:42

  Minta tasripan bab tafa’ul bina naqis disertai reperensi

 42. Syahrul Aripin
  19 Oktober 2020 pukul 07:48

  Terimakasih sangat bermanfaat

 43. Akmal
  4 Desember 2020 pukul 17:58

  Syukroon katsir

 44. Anonim
  18 Januari 2021 pukul 14:33

  Coba Kirimin Contoh Fi’il Madli Mu’tal Bila Alif?

 45. aiman zamli
  30 September 2021 pukul 09:25

  jazakallahhu kasiiirannn ya sohaabii….

 1. 16 November 2012 pukul 13:04
 2. 22 Desember 2014 pukul 08:48
 3. 4 Juni 2016 pukul 17:48
 4. 13 Desember 2016 pukul 12:12
 5. 11 Juli 2017 pukul 00:33
 6. 20 November 2017 pukul 08:53
 7. 20 Mei 2019 pukul 13:12
 8. 4 Desember 2019 pukul 19:27

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: